Dodatkowe informacje

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy o VAT poniżej przedstawiam informacje na ich temat, niektóre mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.
 

– ZAKAZ WYSTAWIANIA FAKTURY DLA FIRMY DO PARAGONU – od 01.09.2019 fakturę dla firmy do paragonu będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie został podany NIP nabywcy.

W przeciwnym wypadku obu stronom transakcji będą groziły sankcje w VAT. Ustawodawca wprowadza od razu sankcję (nowy art. 106b ust. 6 ustawy o VAT) za niestosowanie się do nowych regulacji, czyli wystawienie faktury do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.
 

– ZGŁOSZENIE RACHUNKU BANKOWEGO – trzeba będzie upewnić się czy jest zgłoszony lub zgłosić  rachunek bankowy wykorzystywany do działalności gospodarczej. Rachunek ten będzie jawny i umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT oraz będzie się on łączył z obowiązkiem weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów przy dokonywaniu płatności.
 

 – KONIECZNA WERYFIKACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH KONTRAHENTÓW – od 09.2019 jeżeli zapłacą Państwo na niezgłoszony rachunek kontrahenta za transakcję powyżej 15.000 zł to:
– Nie można będzie tego wydatku zaliczyć w koszty działalności (chyba, że w ciągu 3 dni od płatności zgłosi się ten błąd kontrahenta do jego US)
– Będą Państwo odpowiadać solidarnie z kontrahentem za jego zobowiązania w VAT (chyba, że płatność odbędzie się w split payment).
 

OBOWIĄZKOWA PŁATNOŚĆ SPLIT PAYMENT – niektóre branże od 09.2019 będą zobowiązane do przyjmowania płatności za transakcje powyżej 15.000 tylko w split payment. Kary z tym związane mogą dotknąć wszystkich przedsiębiorców (Kary i sankcje w tym zakresie mają obowiązywać dopiero od 01.2020)
– Obowiązkowemu split payment podlegać będą usługi i towary objęte teraz procedurą odwrotnego obciążenia oraz wiele innych, m. in. usługi budowlane, handel elektroniką, częściami samochodowymi, motocyklowymi, paliwami, węglem kamiennym, brunatnym oraz metalami szlachetnymi.
– Obowiązek ograniczony jest do transakcji powyżej 15.000 zł
– Sprzedawca będzie obowiązany do transakcji objętych obowiązkowym split payment wystawiać fakturę z adnotacją, że dana płatność ma być wykonana w split payment. Jeżeli tego nie zrobi sankcja wynosi 100% VAT z tej transakcji.
– Nowelizacja zakłada zastąpienie przez split payment odwrotnego obciążenia.
 

Dodatkowe zmiany Split payment
– Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie można opłacać podatek dochodowy, akcyzę, cło i składki ZUS.
– Równolegle ze środków na rachunku VAT fiskus będzie mógł ściągać zaległości także w podatkach dochodowych, akcyzie, cle i składkach ZUS.
– Ułatwieniem w split payment będzie też możliwość przelewów zbiorczych za faktury otrzymane w jednym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż miesiąc.
 

JPK_VDEK – od 01.2020 dla dużych przedsiębiorstw i od 07.2020 dla pozostałych zamiast deklaracji VAT i ewidencji JPK_VAT obowiązywać będzie jeden plik JPK_VDEK zawierający zarówno ewidencję jak również dane do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego/kwoty zwrotu. Będzie zawierał dodatkowe dane, takie jak kod grupy towaru, kod typu dokumentu.
 

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW (do 26 roku życia)

Ulga podatkowa „bez PIT dla młodych” ma zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2019 roku. Dzięki temu dochody z tytułu umów o pracę i umów zlecenie będą zwolnione z podatku dochodowego. Dzięki temu dochody z tytułu umów o pracę i umów zlecenie będą zwolnione z podatku dochodowego:

-do limitu 35.636,67 zł w 2019 roku,
-do pełnego limitu 85.528,00 zł w 2020 roku.

Aby jednak już od sierpnia młoda osoba przed 26. r.ż. mogła dostać wyższe wynagrodzenie, bez pomniejszenia o comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. W przeciwnym wypadku zwrot otrzyma w rozliczeniu rocznym.
 

KASY ONLINE

Od 1 maja br. Weszły w Zycie przepisy które wprowadziaja nowy typ kas online, które będą przesyłały dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Poniżej przedstawiam harmonogram branż które w pierwszej kolejności będą msiały je wprowadzić.

-od 1 stycznia 2020 r.: działalności świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
-od 1 lipca 2020 r.: działalności świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i stacjonarne placówki gastronomiczne,
-od 1 stycznia 2021 r.: działalności świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.